SmartMaatjes

SmartMaatjes zijn vrijwilligers die burgers helpen om hun administratie op orde te krijgen. Your Anchor heeft net een pilot afgerond met studenten van de Haagse Hogeschool. Zij heeft hierbij bewust voor studenten gekozen omdat dit meerdere doelen dient.
Studenten helpen medeburgers, krijgen meer inzicht in financiën en leren niet alleen de financiële huishouding van hun medeburgers op orde te krijgen, maar ook die van henzelf. Daarnaast laten ze hiermee zien dat zij ook wat over hebben voor hun medemens. De pilot was een groot succes vandaar dat hier een vervolg aan wordt gegeven.

Een SmartMaatje hoeft natuurlijk niet perse student te zijn of jeugd. Iedereen die tijd vrij wil maken om zijn medemens te ondersteunen met het op orde brengen van hun administratie, is welkom om zich bij Your Anchor te melden.

Your Anchor verzorgt dan de opleiding waarna je klaar bent om aan de slag te gaan.

De bedoeling van een SmartMaatje is om binnen tijdsbestek van 5 weken, te zorgen dat de administratie bij de burger thuis wordt geordend en ingevoerd in SmartKasboek. Dit is een online programma waarmee de burger zelf zijn administratie kan beheren.

Mocht er professionele hulp nodig zijn dan kan Your Anchor direct de koppeling maken me de professionele omgeving van Smart, en starten met de hulpvraag. De administratie is dan al inzichtelijk gemaakt en op orde.

Het is dus de bedoeling dat je niet langdurig aan een hulpvrager verbonden blijft.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.