Toeleiding naar Schuldhulpverlening

De wachtlijsten voor schuldhulpverlening bij de gemeentes groeien gestaag. Oorzaak hiervan is o.a. dat de financiële situatie van de hulpvragers niet stabiel is, waardoor een schuldregeling niet mogelijk is. Daarnaast worden gevraagde stukken niet of niet op tijd ingeleverd. Hierdoor moeten meer afspraken gemaakt worden dan nodig. Ook dit kost tijd.

Your Anchor biedt hulp bij de financiële stabilisatie, het verzamelen van de benodigde stukken en de opstart en uitvoer van budgetbeheer en of bewindvoering, zodat het voorwerk niet bij de gemeentes gedaan hoeft te worden. Zodra de medewerker van de gemeente schuldhulpverlening met de hulpvrager aan de slag gaat, is deze klaar om door te pakken. Dit levert een enorme tijdwinst en vermindering van werkdruk op binnen de gemeente schuldhulpverlening.