Personeel met schulden

Medewerkers met schulden zijn minder productief. Niet alleen zakelijk welbevinden speelt hierbij een rol maar zeker ook de privé situatie. Dit uit zich o.a. in regelmatig ziekteverzuim. Daarnaast kost een medewerker met loonbeslagen etc. de onderneming veel tijd. Tijd die besteed had kunnen worden voor productieve doeleinden.

Onderzoek heeft aangetoond dat een medewerker met financiële problemen de werkgever gemiddeld 2.000 - 3.000 euro per jaar kost.

Met het inschakelen van een budgetcoach wordt dus veel tijd en geld bespaard. Een medewerker die weer inzicht heeft in de financiële situatie, kan zich weer concentreren op zijn werk. De budgetcoach maakt een budgetplan en coacht de medewerker in de uitvoering daarvan. Voorop staat dat er een vertrouwens- relatie is tussen de medewerker en de budgetcoach. 

In overleg met de werkgever en medewerker, wordt een traject bepaald om de medewerker weer financieel gezond te krijgen.

Omdat Your Anchor ook gecertificeerd schuldhulpverlener is, is zij op de hoogte van de verschillende schuldhulptrajecten en kan zij voor doorverwijzing zorgdragen.

Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.