Budgetbeheer ondersteuning voor WSNP bewindvoerders

Bewindvoerders WSNP

Bij een WSNP traject stort de schuldenaar elke maand de aflos-capaciteit door naar de bewindvoerder ter verdeling onder de schuldeisers. De bewindvoerder heeft niet de verplichting (en de tijd) om de schuldenaar intensief te begeleiden bij de dagelijkse financiële zaken.

De schuldenaar mag tijdens (en na) de saneringsperiode geen nieuwe schulden maken. Doet hij dit toch, dan wordt het traject beëindigd zonder dat de schuldenaar de 'schone lei' heeft behaald.

Jammer voor alle partijen omdat alle inspanningen uiteindelijk voor niets zijn geweest. Om nog niet te spreken over de kosten van een dergelijk traject.

Door bewindvoering  te combineren met budgetbeheer en/of budgtcoaching, neemt de kans van slagen van het WSNP-tracject aanzienlijk toe. Tegelijk neemt de kans op recidive aanzienlijk af omdat in de nazorg wordt voorzien. Niet alleen omdat tijdens het hele traject wordt gecoached maar ook een vooraf bepaalde tijd na het WSNP-traject.

Ook hierin kan Your Anchor een belangrijke rol spelen.