Budgetbeheer en budgetcoaching Woningcorporaties

Your Anchor biedt o.a. budgetbeheer en/of budgetcoaching aan voor huurders met een huurachterstand.

Met de verruiming van de aanvraag van een moratorium door gemeentes, kan de verhuurder niet verder met de ontruiming van de woning en loopt de huurschuld verder op. Als  huurders met een achterstand uiteindelijk toe worden gelaten tot de wettelijke schuldsanering, krijgen ook de verhuurders een evenredig deel van de schuld (inclusief de kosten voor woningontruiming) terug. Vaak is dit een heel klein percentage van de totale schuld en gemaakte kosten.

Door in een vroeg stadium budgetbeheer of budgetcoaching in te zetten, kan de huurachterstand vaak met een betalingsregeling worden opgelost en hoeft de verhuurder geen hoge kosten te maken voor een woningontruiming. Door budgetcoaching leert de huurder om te gaan met zijn beschikbare budget wat de kans op een nieuwe huurachterstand verkleint. 

Helaas is het aantal uithuiszettingen in 2012 toegenomen tot bijna 7.000 gezinnen, voornamelijk met kinderen. In 2011 waren dit er nog 6.000 en in 2010 waren dit er 4.600. Met de plannen van het nieuwe kabinet en de drastische bezuinigingen die de Nederlandse staat invoert, is de verwachting dat deze trend zich zal voortzetten in 2013.

Uithuiszettingen zijn vaak schrijnende situaties die niet zover hoeven te komen. Door tijdige signalering en de juiste aanpak kunnen deze situaties worden voorkomen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.