Gemeentes

Your Anchor heeft verschillende oplossingen voor de problematiek waar gemeentes t.a.v. de benodigde hulp aan haar burgers tegen aanloopt. Denk hierbij aan het financieel begeleiden van burgers die terug moeten vallen op een bijstandsuitkering.

Omdat gemeentes steeds meer moeten doen met steeds minder personeel, kan teruggevallen worden op Your Anchor voor bijvoorbeeld bewindvoering, budgetbeheer en/of budgetcoaching. Hiermee wordt de kans op het onnodig oplopen van schulden verkleind, waardoor de burger minder snel aan hoeft te kloppen bij de schuldhulpverlening.