Formulieren

Aanmeldingsformulier

Invulformulier Budget

 

Let op! Your Anchor kan de betalingen pas uitvoeren nadat alle inkomsten op de budgetrekening binnen komen. Hieronder verstaan wij het salaris, cq de uitkering, pensioenen etc. evenals alle toeslagen waarvoor u in aanmerking komt.

Tot die tijd blijft u zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekeningen.