Wat kost het

Tarieven 2017 die zijn vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

Tarief soort       
Eén persoon Jaarbedrag Maandbedrag Eénmalig
Standaard bewind  € 1.335,48 € 111,29  
Schuldenbewind  € 1.728,24 € 144,02  
Intake      € 628,47
Verkoop of ontruiming     € 392,77
PGB      € 589,88
Eindrekening      € 235,71
       
Meerpersoons      
Standaard bewind  € 1.602,60 € 133,55  
Schuldenbewind  € 1.838,28 € 153,19  
Schuldenbewind 2x  € 2.073,96 € 173,03  
Intake      € 754,19
Verkoop of ontruiming     € 392,77
PGB      € 589,88
Eindrekening      € 282,78
       
Intake budgetbeheer      € 390,00
       
Vermogen > 1 mljn 0,75%      


Het jaartarief geldt voor het reguliere beheer van de financiën. Op het moment dat de bewindvoerder voor de cliënt bijzondere handelingen verricht, wordt een uurtarief in rekening gebracht. De kantonrechter ziet erop toe dat de vergoeding voor zowel de cliënt als de bewindvoerder redelijk is.

De uurtarieven 2017 -afgeleid uit de tabel op de hiervoor beschreven wijze- zijn, inclusief BTW:

Professionele bewindvoerder        € 78,65  


Voor de intakevergoeding verzorgt de bewindvoerder de opstart van de bewindvoering. Daartoe behoren:

  • het aanvragen van het bewind en indien nodig het meegaan naar de zitting
  • het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
  • alle reguliere werkzaamheden in verband met het compleet maken van het inkomen van de cliënt, zoals het aanvragen van een uitkering en toeslagen
  • het regelen van bankzaken, zoals het openen van een beheerrekening
  • het aanschrijven van alle bij het bewind betrokken organisaties.

Bijzondere Bijstand

De kosten van bewindvoering kunnen worden vergoed vanuit bijzondere bijstand bij de Gemeente Sociale Dienst. Wanneer de cliënt een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand aan voor de kosten van bewindvoering.
In veel gevallen vergoedt de Sociale Dienst het jaartarief, de intakevergoeding en de kosten voor bijzondere handelingen volledig. Wanneer het inkomen echter te ver boven de bijstandsnorm ligt of er teveel spaargeld is opgebouwd, is het echter mogelijk dat de Sociale Dienst de kosten van bewindvoering gedeeltelijk of niet vergoedt. De cliënt dient (een gedeelte van) de kosten dan zelf te betalen.
De bewindvoerder streeft zoveel mogelijk naar volledige vergoeding van de kosten door de verstrekking van bijzondere bijstand.