Aanvraag extra leefgeld

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor extra leefgeld. 
Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. 

 • U dient het verzoek minimaal 1 week van te voren in te dienen

 • U gebruikt hiervoor dit formulier 

 • Er moet minimaal € 500,00 beschikbaar saldo op uw rekening zijn (dit betekent dat het geld niet gereserveerd mag zijn voor andere zaken of schuldeisers) 

 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen 

 • Ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar: Your Anchor/leefgeld, Postbus 184, 3220 AD Hellevoetsluis 

 • Nadat het formulier door ons is ontvangen, nemen wij contact met u op om aan te geven of- en wanneer wij het geld overmaken naar uw leefgeldrekening 

 • Indien u een partner heeft, dient dit formulier door beide ondertekend te worden 

   

  Download het formulier hier